Felles styremøte mellom Sunnmøre Region Råd (SR) og Romsdal Regionråd (ROR)

Skrevet .

SR og ROR hadde felles styremøte på Storfjord Hotell tirsdag 14. og onsdag 15. januar (se vedlagte bilder).

Bakgrunnen for møtet var at de to regionrådene ønsket å møtes for å diskutere viktige felles tema som blant annet samarbeid med Helse Møre og Romsdal, fengselsstruktur, renovasjon, klimanettverk, godstransport på Raumabanen og kraftsituasjonen i fylket. Dag to var avsatt til dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune om blant annet kommunene og regionrådenes involvering i arbeidet med rullering av Nasjonal Transportplan. Også NHO og LO i fylket deltok på denne delen av samlingen.

Styrene konkluderte med at det var en svært nyttig samling med konstruktive  diskusjoner om felles utfordringer.

 Samarbeid ROR og SRSamarbeid ROR og SR