Møte med Mørebenken

Mørebenken28. januar møtte representantar frå Sunnmøre Regionråd (SR) Mørebenken (på Stortinget) for å ta opp saker av betydning for Sunnmørsregionen som SR ønskjer at Mørebenken skal trykke på i.

Møtet fann stad på Atlanterhavsparken i Ålesund. På saklista stod helsekutt i Helse Møre og Romsdal HF, nytt fengsel på Sunnmøre, bypakke og byvekstavtale for Ålesund kommune, samt nedgradering av Ørsta/Volda trafikkstasjon.

Styreleiar i Sunnmøre Regionråd Jan Ove Tryggestad (ordførar i Stranda kommune) og varamedlem i styret Jørgen Amdam (ordførar i Volda kommune) innleia til saka om helsekutt i Helse Møre og Romsdal. Kuttforslaga i Helse Møre og Romsdal har skapt eit stort politisk engasjement på Sunnmøre og i fylket. Fordelinga av midlar i Helse Midt-Norge, skjerming av pasientane for helsekutta, konsekvensar av kutta for dei kommunale tenestene og faren for fogderistrid i fylket var blant tema som vart drøfta.    

Styremedlem i Sunnmøre Regionråd Dag Olav Tennfjord (ordførar i Skodje kommune) innleia på saka om nytt fengsel på Sunnmøre (Sunnmøre soningssenter). Det er bekymring for at nytt fengsel trekker ut i tid. Det manglar prosjekteringsmidlar til vidare framdrift i arbeidet. Konseptvalutgreiing (KVU) for Vestlandet er venta i april 2019. 

Varaordførar Tore Johan Øvstebø i Ålesund kommune innleia på saka om bypakke og byvekstavtale i Ålesund kommune. Bypakken er eit viktig regionalt utviklingsprosjekt. Ålesund kommune arbeider for å få til ein byvekstavtale der staten bidreg til å finansiere viktige tiltak i byregionen.

Ordførar i Ørsta kommune Stein Aam innleia på saka om nedgradering av Ørsta/Volda Trafikkstasjon. Det er bekymring for at trafikkstasjonen skal verte nedgradert. I ein konsulentrapport på oppdrag frå departementa er Ørsta/Volda Trafikkstasjon i Hovdebygda foreslått kraftig nedgradert og gjort om til sørviskontor. Dersom dette vert ein realitet må brukarane reise til Ålesund for gjennomføring av førarprøver innan MC og tunge køyretøyklasser, i tillegg til utføring av myndigheitskontroll for alle køyretøy. Mørebenken gav tilbakemelding om at det er venta ein rapport frå Vegdirektoratet i mai 2019, med politisk handsaming i etterkant.    

Bildetekst: På møtet deltok frå Mørebenken (frå venstre): Helge Orten (H), Vetle Wang Soleim (H), Jan Steinar Engeli Johansen (FrP), Steinar Reiten (KrF), Fredric Holen Bjørdal(Ap) og Geir Inge Lien (Sp).

E-post