• Hjem
  • Nyheter
  • INVITASJON TIL SAMLING MED THOMAS NORDAHL TORSDAG 22.NOVEMBER-2018

INVITASJON TIL SAMLING MED THOMAS NORDAHL TORSDAG 22.NOVEMBER-2018

Professor Thomas Nordahl

 

 Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder for Senter for praksisretta utdanningsforsking

Samling for skuleleiarar, styrarar og PPT

Tid: Torsdag 22.november 2018 frå 12.00-15.00

Stad: Hatlane skule, Ålesund. Kurset er gratis. Enkel servering.

Ein av fordragshaldarane på  Sunnmøre regionråd sin konferanse Arena Sunnmøre 22.november er professor  Thomas Nordahl. Han er disponibel for skuleleiarar, styrarar og PPT etter lunsj denne dagen.

Professor Thomas Nordahl er ein av forfattarane bak ekspertrapporten  Inkluderende felleskap for barn og unge  .

Tema for innlegget er:

Inkluderande fellesskap for barn og unge - muligheiter og utfordringar

Velkommen til ei god læringsøkt med Thomas Nordahl. Ein dyktig forskar, professor og ein veldig god formidlar!

Påmelding innan 15. nov. til

E-post