• Hjem
  • Nyheter
  • Nettverksmøte for Sunnmørskommunenes klima- og energi-nettverk

Nettverksmøte for Sunnmørskommunenes klima- og energi-nettverk

24681497

 

 Dato : 27.09.18 kl 0830 – kl 1600 og 28.09.18 kl 0830 – kl 1200


Program:

Torsdag 27.09.18

0830 Registrering og kaffe.
0900 Einar Haram ønsker velkommen og orienterer kort om programmet for dagen.
0905 Klimatilpassning i kommunane ved Ellen-Birgitte Strømø fra Trondheim kommune
10.05 Inge Bjørdal informerer om deira prosess med hensyn til oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram. Diskusjonar.
11.00 Status fra den enkelte kommune . Korleis planlegger ein for å kome vidare?
12.00-1245 Lunsj
12.45 Korleis bør nettverket driftas for å få engasjert flest mulig i kommunane slik at dei tiltak som blir vedteke blir realisert ? Ellen-Birgitte Strømø
13.45-13.55 Pause med mingling.
13.55 Gjennomgang av organiseringa i den enkelte kommune. Den enkelte kommune kan arbeide med analyse av dagens situasjon og få frem status.
14.45 Einar held innlegg om alternative samarbeidsformer framover . Diskusjon om korleis vi skal legg opp arbeidet framover.
15.30 Oppsummering av dagen . Forslag til ny aktivitetsplan, diskusjon og videre arbeid.

Fredag den 28.09.18:

08.30 Registrering
09.00 Info om dagens program
09.05 «Metodar for å engasjere barn og unge i energi- og klimaplanlegginga». Ved Synnøve Valle fra plan avdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.
10.00 Workshop der vi arbeider med denne problemstillinga og prøver å konkludere korleis vi skal legge opp dette arbeidet framover.
11.00 Diverse
Oppsummering av dagen , diskusjon og videre arbeid.
12.00 Slutt

 logo

E-post