Sunnmøre Soningsenter

Dei politiske ungdomspartia i Møre og Romsdal var samla i Ålesund fengsel saman med  fengselsdirektør Kjartan Helland og andre tilsette.

Dagleg leiar i Sunnmøre Regionråd, Jan Kåre Aurdal var også tilstades. Samt leiar i arbeidsgruppa Dag Olav Tennfjord.

IMG 2124

 

Ungdomspartia vart einige om å skrive ein felles uttale for Sunnmøre Soningssenter, som støttar opp om arbeidet for å få dette lokalisert på Digerneset.

I første omgang ber dei om planleggingsmidler i statsbudsjettet for 2019.

 

 

 

 

 

 

Regjeringen har sagt opp avtale med Nederland

Sunnmøre Regionråd er kjende med at regjeringa Solberg har sagt opp avtalen med Nederland, frå september 2018.

Utifrå dette håpar vi at det kan verte løyvd pengar til planlegging i statsbudsjettet for 2018.

Dette vil Sunnmøre Regionråd arbeide aktivt for framover vinter / vår 2018.

 

 

E-post