Nettverksmøte Color Line Stadion

Agenda for nettverksmøte til Sunnmørskommunenes klima- og energi-nettverk

 

 Sted : Color Line Stadion  dato : 24.01.18  kl 0930 – kl 1500

Program

0930  Registrering og kaffe.

10.00 Einar Haram ønsker velkommen og orienterer kort om planen for dagen og repetere aktivitetsplanen.

10.10-10.50  Deltakerne får presentere seg og orientere litt om hvor langt den enkelte kommune er kommet med realisering av tiltak i eksisterende klima og energiplaner.

Robert Myklebust vil orientere om si erfaring med å innhente informasjon i egen kommune.

10.55 -11:25 Klima og energiplanen til Gjøvik , gjennomgang av planene og hvordan de arbeidet med den. Bjørnar Kruse, Gjøvik kommune.

11.30-12.15 Lunsj

12.15-13.15 «Klimastatistikk og tiltaksberekningar»  Magnar Selbervik

13.15-13.45 «Samordna revidering av klimaplanar i Østfold – korleis kan vi dele kunnskap og erfaringar mellom aust- og vestlandet» Guri Bugge

13.45-13.55 Pause

13.55-14.10 Felles prosjektstyringsverktøy , ved Robert Myklebust              

 14.10-1500 Møte i arbeidsutvalet , revidering av aktivitetsplan , ny søknad til Miljødirektoratet,

Arbeidsgruppe for komplett , miljø styring, oppsummering , diskusjon og videre arbeid.

 

E-post