– Det er blitt en lokaliseringsstrid

eva folkemoteFolkemøtet om politireformen skapte engasjement og rundt 130 personer møtte frem.

I regi av Sunnmøre regionråd og Ålesund kommune var politifolk, lokalpolitikere, stortingsrepresentanter, næringslivet og folk flest fra Sunnmøre samlet i Bystyresalen mandag.

Ålesund ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) startet innledningsforedragene med å legge vekt på de politiske kreftene og tryggheten til innbyggerne i fylket.

– Trygghet skal ikke settes på spill ved at det går politikk i saken. Hovedsete for politimesteren har skapt en lokaliseringsstrid mellom Ålesund og Kristiansund, sa Aurdal fra talerstolen.

Tyngdepunkt for Ålesund

Ordfører i Hareid og styreleder i Sunnmøre regionråd Anders Riise (H) fortalte også om arbeidet som er gjort rundt høringssvaret som har frist 17. november for både Ålesund og Kristiansund.forsamling folkemote

Bjørn Tømmerdal, tidligere ordfører i Ålesund ville også at debatten og veien videre vil være preget av det faglige samarbeidet.

Beredskapen rundt Åknes/Tafjord ble også sentral da styreleder Frank Sve (Frp) fikk innta innledningen.

– Dette handler ikke om arbeidsplasser, men om beredskap. Som styreleder i Åknes/Tafjord Beredskap reagerer jeg meget sterkt på at politiets hovedsete kan bli flyttet til Kristiansund.

Skapte debatt

I debatten med Mørebenken i panelet tok stortingsrepresentant Pål Farstad (V) som er fra Kristiansund, til motmæle mot argumentasjonen fra Frank Sve.

– Vi synes ikke at sokkelberedskapen har vært vektlagt. Sokkelberedskapen er svært viktig, vel så viktig som Åknes. Jeg mener at argumentet totalt sett taler for å plassere politimester i Kristiansund, sa Pål Farstad til NRK.

Statlige arbeidsplasser ble også en viktig del i debatten. Stortingsrepresentant Oskar Grimstad (FrP) ville som Tømmerdal legge vekt på de politifaglige vurderingene, og ikke statlige arbeidsplasser.

– I denne saken er det politifaglige hensyn som teller. Og de politifaglige argumentene taler for Ålesund, sa Grimstad til NRK.panel folkemote

Et annet argument som ble trukket frem var 110-sentralen, som i dag ligger sentralen i Ålesund. Konstituert avdelingsleder ved sentralen, Kjetil Vikås, frykter at fylket taper dersom politimesteren flyttes til Kristiansund.

– Det blir krevende å bygge opp den kompetansen som må til for å ha en 110-sentral i Kristiansund. Da blir sentralen flyttet til Trondheim. Det vil i neste omgang kunne føre til at vi ikke vil bestå som eget politidistrikt, sa Vikås da han tok ordet fra salen.

Veien videre

Tirsdag skal saken behandles i Ålesund kommune. Rådmann Astrid Eidsvik sin innstilling er å støtte Sunnmøre regionråds uttalelse om å legge politimesteren til Ålesund.

Fylkesutvalget skal neste tirsdag behandle høringssvaret, samme dag som frisen utløper.

Les også sakene til NRK og SMP

E-post