Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Våre samarbeidsprosjekt

Nyheter

Derfor bør GIEK/Eksportkreditt flyttes til Ålesund

Sunnmøre Regionråd har tatt opp denne saka i styret og gir vår fulle støtte til leserinnlegget til Maritimt Forum Nordvest og Midt-Norsk Rederiforbund som i dag står på trykk i dykkar avis. Vi støtter fullt ut at å slå saman dei to statlege finansieringsinstitusjonane GIEK og Eksportkreditt vil kunne auke...

> Se alle nyheter