Sluttrapport fra foresightstudie - Sunnmøre i framtida

Sunnmøre i framtida

Sluttrapporten for foresightstudiet Sunnmøre i framtida er ferdig. Rapporten handler om hva som kan skje på Sunnmøre mot 2030. To scenarier presenteres, ett visjonsscenario der Sunnmøre overbeviser og ett varslingsscenario der Sunnmøre filleristes. Les hele rapporten her.

 

 

pdf Foresightstudie Sunnmøre i framtida - sluttrapportering