Dette mener innbyggerne om kommunereformen

Kart regionenSentio Research har på oppdrag fra Sunnmøre regionråd gjennomført en undersøkelse om innbyggernes holdning til kommunesammenslåing. Totalt sett er over halvparten enig i at antall kommuner bør reduseres.

Les hele rapporten fra Sentio Research her.

Se Sunnmørspostens grafiske framstilling av hvem folk ønsker å slå seg sammen med her.

 

 

Hovedfunn

  • Totalt sett er over halvparten (56 prosent) av innbyggerne enig i målsetningen med Stortingets kommunereform som dreier seg om å redusere antall kommuner i Norge. 26 prosent er uenig, mens 16 prosent er verken for eller imot.
  • Over halvparten av innbyggerne (57 prosent) mener egen kommune i den fremtidige kommunestrukturen bør slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. 33 prosent ønsker samme organisering som i dag, mens kun syv prosent mener hele Sunnmøre bør slås sammen til en kommune. Det er kun i Giske, Sula og Stordal kommune det er flertall mot sammenslåing.
  • Når innbyggerne blir stilt overfor valget om hvilke(n) av nabokommunene en ønsker å slå seg sammen med, både frivillig og hvis en må, velger de fleste en eller to av nabokommunene. I åtte av tilfellene oppnår en gjensidige valg, det vil si over 50 prosent av innbyggerne i to kommuner velger hverandre. Vi ser av kombinasjonene med høyest gjensidig andel at geografisk nærhet betyr mye. Ørsta og Volda er de to kommunene i undersøkelsen som har høyest andel gjensidig valg, der 94 prosent av innbyggerne i Ørsta ønsker en sammenslåing med Volda, og tilsvarende ønsker 86 prosent av innbyggerne i Volda en sammenslåing med Ørsta. Ulstein og Hareid er en annen kombinasjon som oppnår over 90 prosent gjensidig valg. Med utgangspunkt i innbyggernes valg, antyder vi 6 ulike kombinasjoner av storkommuner i regionen.
  • Innbyggerne ble bedt om å ta stilling til hvordan de tror den nye kommunen ved eventuell kommunesammenslåing ville løst sentrale oppgaver sammenlignet med dagens kommune. På en skala fra 0 (mye dårligere) til 100 (mye bedre) varierer gjennomsnittet fra 48 på innbyggermedvirkning til 59 på helsetjenester. Dette betyr at innbyggerne i gjennomsnitt forventer en viss forbedring av helsetjenester ved kommunesammenslåing, men mindre innbyggermedvirkning. På øvrige tjenesteområder (barnehage, skole, SFO, politisk styring, byggesaksbehandling og eldreomsorg) ligger gjennomsnittsverdiene i overkant av 50. Det betyr at innbyggerne i forventer en liten forbedring på disse områdene.
  • Dersom det ble kommunesammenslåing svarer 43 prosent av innbyggerne at plasseringen av rådhuset ville vært viktig. 33 prosent mener det nye kommunenavnet ville vært viktig. Dette tyder på at rådhusplasseringen er viktigere for innbyggerne enn navnevalg dersom kommuner skal slås sammen.

E-post