Kommende arrangementer

Møte i Lokalt samhandlingsutval for Ålesund sjukehusområde

27 september 2017 10:00 - 14:00
Møte i Lokalt samhandlingsutval for Volda sjukehusområde

29 september 2017 10:00 - 14:00
Representantskapsmøte 3-2017

06 oktober 2017 10:00 - 14:00
Rådmannsmøte 5-2017

27 oktober 2017 10:00 - 14:00
Styremøte 5-2017

10 november 2017 09:00 - 12:00
Møte i samhandlingsgruppa i Sunnmøre Regionråd

17 november 2017 10:00 - 14:00
Representantskapsmøte 4-2017

24 november 2017 10:00 - 14:00
Kart

Se hvor arrangementet skal være.