Nyheter

Strategiplan for Sunnmøre Regionråd 2016 - 2019

   Selskapsavtalen§3 - Selskapet sitt formål •Sunnmøre Regionråd er eit felles organ for deltakarkommunane. Selskapet har som målsetting å bidra til ei positiv utvikling i regionen samla og i deltakarkommunane. Selskapet skal...

Rådmannsamling i Gerianger

Det blir rådmannsamling på Union Hotel i Geiranger 27-28 juni.  (Illustrasjonsbilete) Her er programmet for rådmannsamlinga : 27. juni Kl. 11.15-12.00 Lunsj kl.12.00-12.15 Møtestart. Velkomen. Ved Marit Larssen, leiar av rådmannsgruppa i Sunnmøre Regionråd og...

Hydrogen og brenselceller – for maritim sektor

Hydrogen og brenselceller – for maritim sektor | Greenstat AS - Making Green Happen Hydrogen og brenselcelle kurs arrangeres i samarbeid GCE Bluemaritime i Ålesund. Kurset rettes mot den innovative maritime næringen...

Regional nettverkssamling om koding og programmeri…

  Målgruppe: Alle som jobbar i skulen med digitale verktøy, koding og programmering i grunnskulen. Tid: 29. mai klokka 09.00-14.00, lunsj 11.00-11.30 Stad: Gamle kunnskapsparken ved NTNU, til høgre for hovudinngangen,     3. etg...

> Se alle nyheter