Nyheter

Representantskapsmøte i Sunnmøre Regionråd

15. februar var det representantskapsmøte i Sunnmøre Regionråd (SR) med tema helse og sjukehus. Bakgrunnen for møtet var dei vedtekne helsekutta i Helse Møre og Romsdal (HMR).

Ordførarsamling i Sunnmøre Regionråd

14. februar var det ordførarsamling i Sunnmøre Regionråd med tema helse og sjukehus.

Spissa strategi for Sunnmøre Regionråd

Sunnmøre Regionråd har rullert strategien for 2019. Fremjing av sunnmørske politiske interesser vert prioritert, med fokus både på gode prosessar mellom deltakarkommunane i regionrådet og lobbyverksemd for å fremje sakene.

Dialogmøte med helseforetaket

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) kalla kommunane inn til ekstraordinært dialogmøte 1. februar. Hensikta med møtet var orientering og dialog kring HMR sin omstillingsprosess knytt til oppfølging styresak for...

> Se alle nyheter