• Hjem
  • Sunnmøre regionråd - Oppvekst

Sunnmøre regionråd - Oppvekst

Oppvekst

Målsettinga med prosjektet er å sikre kvalitets- og kompetanseheving innan barnehage og skule i regionen nordre Sunnmøre. Dette skal skje ved å etablere felles arenaer, arrangement og delprosjekt.