Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Nyheter

Leiarutviklingskonferanse for kommunalsjefar, komm…

«Saman bygger vi kompetanse for framtida»    I samarbeid med Høgskulen i Volda inviterer arbeidsutvalet for skule i Sunnmøre regionråd Oppvekst til leiarutviklingskonferanse. Tid: Onsdag 29.august kl.10.00 og torsdag 30.august (avsl. etter lunsj) ...

Arena Sunnmøre 2018

Arena Sunnmøre er Sunnmøreregionråd sin årlege konferanse. Den skal finne stad torsdag 22.november 2018 på Colorline stadion sine konferanselokaler  frå 09.00-15.30  Målgruppa for konferansen er politikkarar i kommunestyrer og formannsskap på...

Ny leiar av rådmanngruppa i Sunnmøre Regionråd

Åse Elin Hole, rådmann i Stranda kommune vart i dag valt til ny leiar i rådmanngruppa i Sunnmøre Regionråd.  ( Åse -Elin Hole, Rådmann i Stranda kommune) Marit Larssen , rådmann i...

Seminar Bærekraftige bygg

20 - 21 juni i Ørsta Kulturhus kinosal  vart det haldt seminar, temaet for seminaret var "Massiv tre-Bærekraftige bygg", med fokus på massivtre, løysingar, økonomi, miljø, energi, økonomi, styrke, bærekraftige...

> Se alle nyheter

Aktiviteter

29
aug
2018
Leiarutviklingskonferanse på Union Hotel i Geiranger 29-30 august

29 - 30 august 2018

07
sep
2018
Styremøte nr. 6 – 2018

07 september 2018

05
okt
2018
Representantskapsmøte

05 oktober 2018