Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Nyheter

Uttale frå Sunnmøre Regionråd om Nordøyvegen

 «Uttale frå styret i Sunnmøre Regionråd om Nordøyvegen Sunnmøre Regionråd er på styremøte 27.08.18 blitt orientert om Nordøyvegen av styreleiar Bjørn Sandnes og tidlegare styreleiar Oddbjørn Vatne i Nordøyvegen AS.   Nordøyvegen vart...

Leiarutviklingskonferanse for kommunalsjefar, komm…

«Saman bygger vi kompetanse for framtida»    I samarbeid med Høgskulen i Volda inviterer arbeidsutvalet for skule i Sunnmøre regionråd Oppvekst til leiarutviklingskonferanse. Tid: Onsdag 29.august kl.10.00 og torsdag 30.august (avsl. etter lunsj) ...

Arena Sunnmøre 2018

Arena Sunnmøre er Sunnmøreregionråd sin årlege konferanse. Den skal finne stad torsdag 22.november 2018 på Colorline stadion sine konferanselokaler  frå 09.00-15.30  Målgruppa for konferansen er politikkarar i kommunestyrer og formannsskap på...

Ny leiar av rådmanngruppa i Sunnmøre Regionråd

Åse Elin Hole, rådmann i Stranda kommune vart i dag valt til ny leiar i rådmanngruppa i Sunnmøre Regionråd.  ( Åse -Elin Hole, Rådmann i Stranda kommune) Marit Larssen , rådmann i...

> Se alle nyheter

Aktiviteter

05
okt
2018
Representantskapsmøte

05 oktober 2018

19
okt
2018
Styremøte nr. 7 – 2018

19 oktober 2018

22
nov
2018
Arena Sunnmøre 2018

22 november 2018