Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Nyheter

Samarbeidar om vidareutdanning

Romsdal og Nordre Sunnmøre skal no samarbeide om vidareutdanning for grunnskulelærarar innan faga norsk og engelsk.

Tar ikkje omsyn til ei sårbar pasientgruppe

Helsedirektoratet har no sendt ut eit nytt høringsutkast med begrunnelse i å igjen flytte barn født før 26. veke til Trondheim. Sunnmøre kjempar videre for Ålesund sjukehus.

Ein siger for Ørsta

Tysdag kunne ordføraren i Ørsta, ordføraren i Volda, Lånekassen og regionrådet endelig feire at distriktskontoret vart berga.

Erfaringsdeling med naboene

Ordførere og rådmenn besøkte våre naboer for å lære mer om digitalisering. Her kan du ta en titt på reisen.

> Se alle nyheter

Aktiviteter

03
mar
2017
Representantskapsmøte 1-2017

03 mars 2017

10
mar
2017
Rådmannsmøte 2-2017

10 mars 2017

10
mar
2017
Arbeidsutvalg Oppvekst - Barnehage

10 mars 2017